دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

اقدامات صدوراجرائیه مهریه

اقدامات صدوراجرائیه مهریه

 

۱-  مراجعه زوجه یا وکیل رسمی زوجه ( وکالت باید در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد ) با در دست داشتن اصل سند ازدواج به دفترخانه ای که ثبت عقد ازدواج در آن انجام شده و تکمیل فرم درخواست صدور اجرائیه مهریه و سپس مراجعه به اداره محترم اجراء اسناد رسمی ثبت اسناد کرمانشاه به نشانی: کرمانشاه بعد از پارک معلم روبرو ترمینال اتوبوسرانی شماره 2 خيابان شهید مطاعی، اداره محترم کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه و انجام مراحل بعدی

بازدید 2191 بار