دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 
خداوند سبحان و ايزد منان را شاکر وسپاسگزاريم

که بیش از نيم قرن است كه افتخار خدمت به

مردم شريف کرمانشاه و تهران را در امر ازدواج

نصيب و به ما قسمت نموده است .

دفتر ازدواج شماره ۶ کرمانشاه

در تيرماه سال ۱۳۱۲ شمسي با مسئوليت آقاي حاج محمد صالح شيخ الاسلام تاسيس گرديده که نامبرده در تاريخ ۲۲ /۱۳۳۲/۰۹ به سراي باقي رهسپار و پس از رحلت ايشان (رحمت الله عليه) اين دفترخانه از تاریخ ۱۳۳۵/۱۲/۲۷ تا ۱۳۸۳/۰۹/۲۴ (قريب به ۴۸ سال ) به سردفتري آقاي سيد رسول نوربخش خدمات خود را به مردم شريف و بزرگوار کرمانشاه ادامه داده و پس از اينکه آقاي سيد رسول نوربخش به رحمت ايزدي مي پيوندد ، فرزند ايشان به نام سيد مصطفي نوربخش که در آن زمان سردفتر ازدواج شماره ۱۱۲ تهران بودند براي تداوم راه پدر ، بنا به درخواست خودش از تهران به کرمانشاه منتقل و تصدي دفتر ازدواج شماره ۶ کرمانشاه را عهده دار شده که تا کنون و تا هر زمان که خداوند منان بخواهد افتخار خدمت به اين مردم شريف و صميمي را عهده دار خواهد بود.