دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

آدرس :  کرمانشاه ـ ٢٢ بهمن چهارراه آتش نشانی بلوار ارشاد شرقی جنب بیمه ایران

             تلفن  :     ٣٨٣٨١٢١٥ ـ٠٨٣          موبايل :  ٨۹ ٨٥  ٩١٨  ٠٩١٨

             فکس  :   ٣٨٢٣۰٦١٦ ـ٠٨٣           کد پستی :    ٦٧١٤٦١٩٦٩١

                         شماره ارسال پیام کوتاه : 30008415306000

                              ایمیل :   noorbakhsh6k@gmail.com

                          وب سایت :   www.noorbakhsh6.com

اطلاعات تماس

فرم تماس