دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

دفاتر اسناد رسمی استان کرمانشاه

دفاتر اسناد رسمی استان کرمانشاه

 

 

اسامی و مشخصات دفاتر اسناد رسمیاستان کرمانشاه

مشخصات دفاتر اسناد رسمی

نام و نام خانوادگی

تلفن

آدرس

دفتر اسناد رسمی ۱ کرمانشاه

سیروس امیری

۷۲۷۹۴۵۲

۷۲۲۴۹۰۱

چهل متری مطهری غربی مقابل مسجد هاشمی جنب بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۲ کرمانشاه

سید مجید حبیبی

۸۳۱۸۲۴۳۷۹۶

۸۳۱۸۲۳۹۷۰۳

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه کارگر روبروی بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۳ کرمانشاه

سیامک کوهگرد

۷۲۲۲۹۷۳

خیابان جوانشیر بالاتر از بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۴ کرمانشاه

توریا لقایی

۸۳۱۷۲۲۵۵۶۶

کرمانشاه - کرمانشاه - چهار راه مطهری-جنب بانک تجارت- پلاک۱۴۲

دفتر اسناد رسمی ۵ کرمانشاه

سید عبداله میبدی

۰۸۳۱۷۲۸۷۱۸۷

۰۸۳۱۷۲۲۹۹۶۸

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان چهلمتری مطهری غربی (سیروس سابق ) - پلاک ۳۲۷

دفتر اسناد رسمی ۶ کرمانشاه

محسن اخوان گوران

۰۸۳۱۷۲۳۷۴۲

کرمانشاه - کرمانشاه - شهرداری - پارکینگ شهرداری-کوی شکوهی -پلاک۱۹

دفتر اسناد رسمی ۷ کرمانشاه

بهنام قوام پور

۰۸۳۱۸۲۳۶۶۵۷

۰۸۳۱۸۲۵۱۹۹۱

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان ارشاد - جنب شهرداری منطقه یک پ ۱۸

دفتر اسناد رسمی ۸ کرمانشاه

محمد آقا ایمانی

۴۲۹۲۴۸۹

کرمانشاه - کرمانشاه - آبادانی و مسکن (بلوار گلها ) - مقابل بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۱۲ کرمانشاه

محمد سعید تکوک

۰۸۳۱۷۲۲۳۶۲۳

-۷۲۹۱۷۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - نبش میدان طالقانی(جوانشیر)-بطرف گمرک

دفتر اسناد رسمی ۱۹ کرمانشاه

یارمرادحسینی

۸۲۵۰۹۲۸

خیابان عشایر نرسیده به تامین اجتماعی

دفتر اسناد رسمی ۲۲ کرمانشاه

شهرام اخوان گوران

۷۲۲۲۷۹۹-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - ۴راه مدرس ۴۰ متری مطهری اول کوچه دانش

دفتر اسناد رسمی ۲۸ کرمانشاه

حسن صاحب جمعی

۷۲۲۹۹۱۵-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه افشار - طوس- مقابل پاسگاه ۱۴

دفتر اسناد رسمی ۲۹ کرمانشاه

محمد وفائی

۰۸۳۱۸۲۳۹۹۸۱

کرمانشاه - کرمانشاه - میدان آزادی - ابتدای بلوار شهید بهشتی - خیابان سیده فاطمه - پلاک ۵۴ - طبقه همکف

دفتر اسناد رسمی ۳۰ کرمانشاه

محمدصادق صدیقی صفایی

۸۳۱۷۲۳۳۵۲۲

۸۳۱۷۲۳۱۱۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه موید - مقابل بیمارستان مهدیه - دفترخانه شماره ۳۰

دفتر اسناد رسمی ۳۱ کرمانشاه

مهدی کرانی

۸۲۴۹۸۰۷

خیابان برق کوچه نسیم

دفتر اسناد رسمی ۳۵ کرمانشاه

حبیب اله شایانی

۷۲۸۹۳۷۸

فردوسی سه راه برق به طرف رفعتیه مقابل اداره برق

دفتر اسناد رسمی ۳۶ کرمانشاه

سید ضیاءالدین خرم شاهی

۰۸۳۱-۷۲۵۸۰۰۱

-۶-۷۲۵۷۲۷۲

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ فاطمیه- پ ۸۲

دفتر اسناد رسمی ۳۷ کرمانشاه

علی شکربیگی

۸۲۴۸۵۶۴

۸۲۲۴۸۸۸

-۸۲۴۶۸۱۷

بلوار شهید بهشتی جنب سازمان صنایع و معادن

دفتر اسناد رسمی ۳۸ کرمانشاه

مسعود فخری

۰۸۳۱۸۲۳۴۰۴۸

-۸۲۵۲۹۸۷

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان مصطفی امامی- چهارراه ارشاد- جنب بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۴۴ کرمانشاه

محمد عبدالملکی

۷۲۳۶۸۲۵

کرمانشاه - کرمانشاه - خ شهید اشرفی اصفهانی- پل چوبی - ک عبدالملکی- پ ۲۶

دفتر اسناد رسمی ۴۷ کرمانشاه

ایرج مهرابی فر

۰۸۳۱۸۲۴۸۰۹۰

۰۸۳۱۸۲۲۷۹۸۳

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه میدان آزادی جنب پلیس+۱۰

دفتر اسناد رسمی ۵۱ کرمانشاه

غلامعباس شکری

۸۳۶۸۷۸۱

سی متری دوم حد فاصل چهارراه سنگر و چاله چاله

دفتر اسناد رسمی ۵۲ کرمانشاه

غلامرضا ترابی پاشایی

۸۳۱۷۲۸۵۳۵۹

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان صابونی- بطرف وکیل آقا- نرسیده به بانک

دفتر اسناد رسمی ۵۳ کرمانشاه

شکوفه زاهدی نسب

۰۸۳۱۸۲۷۰۳۳۳

کرمانشاه - کرمانشاه - ابتدای شهرک الهیه

دفتر اسناد رسمی ۵۷ کرمانشاه

جبار سورنی علیا

۰۸۳۱۴۲۹۲۰۸۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه ابتدای بلوارطاق بستان نبش کوی ۱۰۶پ ۱

دفتر اسناد رسمی ۵۸ کرمانشاه

بهرام منصوری

۸۲۵۱۰۸۰-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - ۴راه سیلو - جنب دبیرستان موسی بن جعفر (ع)

دفتر اسناد رسمی ۵۹ کرمانشاه

اردشیر قاضی

۰۸۳۱۴۲۳۱۸۰۰

۰۸۳۱۴۲۱۲۹۵۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه :مسکن بلوار گلها جنب خ فرعی ۲۲ بهمن

دفتر اسناد رسمی ۶۰ کرمانشاه

خسرو بهرام آبادی

۴۲۱۰۸۸۸

کرمانشاه - کرمانشاه - مسکن ابتدائی بلوارگلها روبروی بانک سپه

دفتر اسناد رسمی ۶۷ کرمانشاه

منصور مولویان

۸۳۶۵۸۷۱

سی متری دوم چهارراه سنگر

دفتر اسناد رسمی ۶۸ کرمانشاه

بهارک حیدری

۸۳۶۵۷۳۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ ۲۲ بهمن- ایستگاه چاله چاله

دفتر اسناد رسمی ۷۱ کرمانشاه

محمدرضا نیکونظری

۸۲۶۵۵۳۴

بلوار دولت آباد روبروی بیمارستان فارابی

دفتر اسناد رسمی ۷۲ کرمانشاه

مرجان عرب حسینی

۷۲۸۴۳۰۲-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه مدرس - نبش بانک ملت

دفتر اسناد رسمی ۸۲ کرمانشاه

محمد جمشیدی

۰۸۳۱۷۲۷۸۱۱۳

کرمانشاه - کرمانشاه - وکیل آقا - ابتدای بلوار مطهری غربی- جنب بانک ملت(شعبه کشاورز)

دفتر اسناد رسمی ۸۳ کرمانشاه

فرخ زاد رهنما

۰۸۳۱۷۲۷۸۶۴۲

۰۸۳۱۷۲۷۴۹۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - خ مطهری غربی

دفتر اسناد رسمی ۸۶ کرمانشاه

محمد جعفر مرادی آزانی

۴۲۴۳۵۴۲

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- مسکن- ایستگاه عدالت- روبروی اتوگالری ملت

دفتر اسناد رسمی ۸۸ کرمانشاه

علی اکبر فرهادی دره بادامی

۸۳۱۷۲۱۶۵۷۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- م مصدق- جنب بانک سینا

دفتر اسناد رسمی ۹۳ کرمانشاه

علی محمد الماس پور

۴۲۱۷۶۸۱

شهرک مسکن بلوارگلها بالاتر از دبیرستان مطهری جنب موسسه مالی مهر طبقه  دوم

دفتر اسناد رسمی ۹۶ کرمانشاه

فرشید فرهادی

۸۳۵۵۵۵۶

کرمانشاه - کرمانشاه - ۲۲بهمن- میدان مرکزی-پلاک۳

دفتر اسناد رسمی ۹۸ کرمانشاه

سید ایرج خاموشی

۸۳۵۲۹۱۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- ۲۲ بهمن- چهارراه سی متری دوم- طبقه فوقانی بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۹۹ کرمانشاه

ناصر پیری

۰۹۱۸۹۲۵۷۷۹۰

۷۲۹۰۳۹۰

میدان جمهوری اسلامی ابتدای خیابان سعدی کوچه اکبری پلاک۳

دفتر اسناد رسمی ۱۰۰ کرمانشاه

مسعود عزیزی

۷۲۱۷۹۷۶

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ ناصری- پلاک ۳۲

دفتر اسناد رسمی ۱۰۱ کرمانشاه

محمد کریم نجفی

۸۲۳۱۳۴۵

خیابان مصطفی امامی حدفاصل چهارراه گلستان و ارشاد طبقه فوقانی پلیس+۱۰

دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ کرمانشاه

یوسف زمانی

۸۳۱۷۲۲۸۰۹۹

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه-چهارراه وکیل آقا-به طرف صابونی-۳۰۰متربالاتر از بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ کرمانشاه

بختیار نجفی

۰۹۱۸۹۲۵۷۳۲۸

میدان جمهوری اسلامی طبقه فوقانی بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۵ کرمانشاه

حمید فتاحی

۰۸۳۱۸۲۴۸۳۰۰

۰۸۳۱۸۳۵۷۸۵۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان اربابی دفتر اسناد رسمی ۱۰۵

دفتر اسناد رسمی ۱۰۶ کرمانشاه

علی اشرف آب خرابات

۸۲۵۵۹۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ شهید بهشتی- چهارراه بسیج- طبقه فوقانی کفش ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۷ کرمانشاه

وحید افشان

۰۸۳۱۸۲۶۱۶۴۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه دولت آباد پایین تر از بانک ملت فارابی روبروی کارخانه آرد خوشه گندم جنب نمایندگی سایپا اکبری

دفتر اسناد رسمی ۱۰۸ کرمانشاه

حمید رضا میر ابوالقاسمی

۷۲۱۵۳۵۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ صابونی- روبروی نمایشگاه اتومبیل مرسدس

دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ کرمانشاه

سیروس افزا

۸۲۵۹۳۵۹

شهرک دادگستری خیابان ۲۰ متری شرقی بعد از چهارراه دوم سمت راست درب پنجم

دفتر اسناد رسمی ۱۱۰ کرمانشاه

محسن صادقی

۸۳۱۸۲۲۷۰۰۶

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی-جنب پارک معلم

دفتر اسناد رسمی ۱۱۱ کرمانشاه

فرهاد علیخانی

۰۸۳۱۷۲۲۰۲۰۵

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان خیام - روبروی بانک صادرات شعبه خیام -ابتدای کوچه شهیدان چشم سیاه (آبان شمالی)

دفتر اسناد رسمی ۱۱۴ کرمانشاه

صمد نریمانی

۷۲۲۹۰۰۲

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه جوانشیر- نرسیده به پل هوایی

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵ کرمانشاه

بهزاد اختری

۰۸۳۱۷۲۳۰۵۹۶

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان سیروس طبقه فوقانی دفتر خدمات ارتباتی کامسو

دفتر اسناد رسمی ۱۱۶ کرمانشاه

نگیسا مسیبیان

۷۲۷۹۰۹۲

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ مصوری- ابتدای کوچه دبیر اعظم- طبقه فوقانی آژانس املاک

دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ کرمانشاه

داریوش مرادی

(۰۸۳۱)۷۲۱۸۰۷۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- کوچه ثبت- بالاتر از نانوایی ماشینی- پلاک۳۵

دفتر اسناد رسمی ۱۲۰ کرمانشاه

محسن شاهمرادی ذوله

۴۲۱۳۸۹۹

کرمانشاه - کرمانشاه - انتهای مسکن- بلوار گلها- روبروی درمانگاه شبانه روزی مسکن

دفتر اسناد رسمی ۱۲۵ کرمانشاه

علی رضائی

۸۳۲۵۰۱۵

۸۳۵۶۷۳۳

چهارراه نوبهار سی متری دوم روبروی بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۱۲۶ کرمانشاه

رضا سلیمانی

۸۲۱۷۲۶۴۴۵۰

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان شهید اشرفی اصفهانی- پل چوبی-نبش کوچه رنجبر

دفتر اسناد رسمی ۱۲۷ کرمانشاه

مهدی پروینی

۰۹۱۸۸۳۶۰۰۳۰

۴۲۴۴۶۱۰

بلوار وحدت(تعاون) ایستگاه چهارم روبروی موسسه مالی اعتباری مهر

دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ کرمانشاه

علی عظیمی پویا

۷۲۱۴۸۶۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- سه راه شریعتی- نبش کوی ۳۲۴- مجتمع فرهنگ- ط ۱- واحد ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ کرمانشاه

صادق یوسفی

۷۲۲۰۷۷۱

صابونی بالاتر از بانک ملی شعبه کارگر طبقه فوقانی نمایشگاه صابونی

دفتر اسناد رسمی ۱۳۰ کرمانشاه

جلال یوسفیان

۰۸۳۱۷۲۲۴۴۰۳

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار چهل متری مطهری - کرمانشاه-بلوار چهل متری مطهری غربی-طبقه فوقانی چاپ عزیزی

دفتر اسناد رسمی ۱۳۶ کرمانشاه

علیرضا بهاری

۹۱۲۵۴۸۶۱۰۸

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ اربابی- بالاتر از شیرخوارگاه معتضدی- روبروی پارس خودرو

دفتر اسناد رسمی ۱۴۰ کرمانشاه

مهدی دادارورمزانی

۹۱۸۱۳۰۰۹۳۹

کرمانشاه - کرمانشاه - چهاراه وکیل آقا- ابتدای خیابان صابونی- بن بست شهید غلامی- پلاک۱

دفتر اسناد رسمی ۱۴۲ کرمانشاه

ناهید مرادیان

۰۸۳۱-۷۲۷۵۹۳۸

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه ۴۰متری مطهری غربی مقابل بانک ملی - چهل متری مطهری غربی- مقابل بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ کرمانشاه

مسعود شش یکانی

۰۹۱۸۳۳۷۶۵۹۳

۷۲۸۹۹۵۵

میدان شهرداری سابق خیابان معلم شرقی کوی اظهر مجتمع نیری واحد ۳ طبقه اول

دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ کرمانشاه

شهرام کهزادی

۰۸۳۱۷۲۱۵۱۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان چهل متری مطهری غربی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۶ کرمانشاه

محمد مهدی داروندی

۴۲۹۹۳۷۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- مسکن- ایستگاه سوم

دفتر اسناد رسمی ۱۴۷ کرمانشاه

سودابه محمدی

۰۸۳۱۸۲۵۳۰۲۵

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه بسیج جنب موسسه مالی اعتباری مهر کوی پونه پ ۱۱

دفتر اسناد رسمی ۱۴۸ کرمانشاه

امیر صفری

۷۲۲۷۱۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ صابونی- پایین تر از بیمارستان امام خمینی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۹ کرمانشاه

یونس هادیخانی قم لیچه

۸۲۳۴۵۲۵

۰۹۱۸۳۸۷۰۰۱۴

میدان ارشاد حدفاصل بانک کارآفرین و اقتصاد نوین

دفتر اسناد رسمی ۱۵۲ کرمانشاه

ایمان حسینی

۸۲۷۹۶۱۵

۸۲۷۲۱۴۳

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار دولت آباد- چهارراه چهل متری- جنب بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۵۶ کرمانشاه

منا زیدشفیعی

۰۹۱۲۱۹۳۴۹۱۹

میدان کاشانی جنب بانک رفاه طبقه فوقانی کفش چرمینه

دفتر اسناد رسمی ۱۵۷ کرمانشاه

بهمن ابدالی نو

۴۲۲۰۱۵۹

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار کشمیر روبروی بیمه ایران

دفتر اسناد رسمی ۱۵۸ کرمانشاه

شریفی لرستانی عبدالرسول

۷۲۷۶۳۰۷

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه رشیدی - کوی دلفانی پ ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۶۱ کرمانشاه

غلامرضا زرافشانی

۰۹۱۸۳۵۷۶۸۱۰

خ ۲۲ بهمن چهارراه سیمتری دوم طبقه فوقانی بانک تجارت

دفتر اسناد رسمی ۱۶۵ کرمانشاه

سمیه مسعودی فر

۷۲۲۵۲۲۱

۰۹۱۸۷۴۰۵۲۲۰

ضلع جنوب غربی چهارراه مدرس (اجاق) جنب عکاسی هامون

دفتر اسناد رسمی ۱۶۶ کرمانشاه

بهاره امیری

۸۳۵۱۲۸۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- ۲۲ بهمن- چهارراه سی متری دوم- مجتمع آذرخش- طبقه اول- واحد ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۶۷ کرمانشاه

مهناز رضایی

۰۸۳۱۴۲۳۵۹۳۷

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار شهیدکشوری (کشمیر) - روبروی بیمه ایران

دفتر اسناد رسمی ۱۷۰ کرمانشاه

مهرنوش شریفی

۷۲۱۰۴۱۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ جوانشیر- مقابل بانک ملی شهید منتظری

دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ کرمانشاه

فهیمه خانی علی اکبری

۰۸۳۱۸۲۱۰۹۳۴

۰۸۳۱۸۲۱۲۷۷۹

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوارشهیدبهشتی سه راه۲۲بهمن ساختمان سیناطبقه اول

دفتر اسناد رسمی ۱۷۲ کرمانشاه

فریده حیدری کماسی

۰۸۳۱۴۲۲۷۵۵۰

۰۸۳۱۴۲۲۲۶۴۹

کرمانشاه - کرمانشاه - مسکن - کرمانشاه- مسکن -نبش چهارراه مطهری- ۲۰ متری طالقانی- جنب دبیرستان مطهری

دفتر اسناد رسمی ۱۷۳ کرمانشاه

زهرا الیاسی

۷۲۳۶۱۷۷

پشت بانک ملی مرکزی (سبزه میدان)

دفتر اسناد رسمی ۱۷۵ کرمانشاه

سمیرا سرمستی

۰۹۱۸۸۳۹۹۰۸۲

الهیه ابتدای شهرک دادگستری

دفتر اسناد رسمی ۱۷۶ کرمانشاه

کیومرث لیمویی

۸۲۳۲۰۳۰

۸۲۳۲۰۳۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه-۲۲بهمن-خیابان برق -مقابل کوی دوم برق

دفتر اسناد رسمی ۱۷۷ کرمانشاه

مهسا مجدزنگنه

۰۸۳۱۸۲۱۳۴۵۸

۰۸۳۱۸۲۳۳۸۳۷

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه ۲۲بهمن نرسیده به نبش کوی بهزاد اسور

دفتر اسناد رسمی ۱۷۸ کرمانشاه

مرضیه نجاتی

۷۲۲۳۲۲۶

کرمانشاه - کرمانشاه - چهار راه اجاق پشت پاساژسعیدخیابان پزشکان

دفتر اسناد رسمی ۱۸۰ کرمانشاه

حسین رزمجو

۸۲۱۱۴۰۵

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ بنت الهدی- چهارراه دادگستریلع غربی - پلاک۲۱۸- طبقه زیرین

دفتر اسناد رسمی ۱۸۵ کرمانشاه

کبری شهبازی

۰۸۳۱۸۲۱۳۶۵۵

۰۹۱۸۳۵۹۳۵۵۲

کرمانشاه - کرمانشاه - اول خیابان اربابی - بالاتر از مدرسه دکتر زنگنه طبقه فوقانی پمپیران دفتر

دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ کرمانشاه

نورحسین کهریزی

۴۲۲۲۰۷۳

بلوار حدفاصل بانک ملی وصادرات

دفاتر اسناد رسمی اسلام آباد غرب

دفتر اسناد رسمی ۹ اسلام آبادغرب

محمد جواد حیدری

۵۲۲۵۶۷۸-۰۸۳۲

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خ شهید چمران

دفتر اسناد رسمی ۱۸ اسلام آبادغرب

نصور گلپروران

۵۲۲۷۲۹۲-۰۸۳۲

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام خمینی- خ راه کربلا

دفتر اسناد رسمی ۲۶ اسلام آبادغرب

ابراهیم حیدرپور

۵۲۲۴۰۴۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام خمینی- ک شهید جهان آراپ ۲

دفتر اسناد رسمی ۳۲ اسلام آبادغرب

سیامک شیر بندی

۰۸۳۲۵۲۲۴۶۵۴

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خ کلاهدوز جنب کلینیک رازی ط۱

دفتر اسناد رسمی ۶۱ اسلام آبادغرب

عزالدین شیرازی

۵۲۲۱۹۵۵

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خیابان طالقانی-جنب پاساژمحمدزاده

دفتر اسناد رسمی ۶۲ اسلام آبادغرب

شمس اله کریمی

۵۲۲۴۸۱۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - اسلام آباد غرب- جنب مسجد جامع

دفتر اسناد رسمی ۶۳ اسلام آبادغرب

مجتبی کریمی

۸۳۲۵۲۲۱۰۶۸

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خ شهید چمران -جنب اداره مخابرات

دفتر اسناد رسمی ۸۴ اسلام آبادغرب

عبدالرضا محمدی قلعه

۹۱۸۳۳۶۸۷۵۰

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خیابان شهید مفتح - مجتمع زعفرانیه-روبروی پاساژ کلهر

دفتر اسناد رسمی ۸۹ اسلام آبادغرب

افشین کاوسی

۸۳۲۵۲۳۴۲۴۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - اسلام آباد غرب- م امام خمینی- جنب بانک ملی مرکزی- کوچه گلستان

دفتر اسناد رسمی ۹۲ اسلام آبادغرب

کیومرث مهتابی

۵۲۳۴۲۴۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام- جنب بانک ملی شعبه مرکزی(جنب کافه گلستان)

دفتر اسناد رسمی ۱۲۱ اسلام آبادغرب

حسن فتاحیان

۵۲۳۵۱۲۵

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام- جنب داروخانه شبانه روزی- ساختمان خردمند- طبقه ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ اسلام آبادغرب

مجتبی تیموریان

۵۲۲۷۴۴۳

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - اسلام آباد غرب-خ شهید چمران- نرسیده به میدان امام- مقابل اداره برق

دفتر اسناد رسمی ۱۳۸ اسلام آبادغرب

غلامحسین رسولی

۸۳۲۵۲۴۳۵۲۲

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خیابان شهید مفتح-مجتمع سپهر-روبروی پاساژ کلهر

دفتر اسناد رسمی ۱۷۹ اسلام آبادغرب

علیرضا دامن باغ

۰۸۳۲۵۲۳۵۲۲۸

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - کلاهدوز - خیابان شهید کلاهدوز- پشت مسجد جامع -نرسیده به چاپ خانه ایران

دفاتر اسناد رسمی پاوه

دفتر اسناد رسمی ۲۰ پاوه

وسیم رحمانی

۸۳۲۷۲۲۸۰۷۷

کرمانشاه - پاوه - میدان مولوی- نبش خیابان انقلاب اسلامی

دفتر اسناد رسمی ۴۳ پاوه

یحیی قادری

۸۳۲۷۲۲۸۱۳۳

کرمانشاه - پاوه - میدان شهدا-کوچه شهید احمد فتاحی

دفتر اسناد رسمی ۶۵ پاوه

پروین سهرابی نوسود

۸۳۲۷۲۲۷۳۰۷

کرمانشاه - پاوه - خیابان۲۶ مرداد-جنب بانک ملی مرکزی

دفتر اسناد رسمی ۱۱۲ پاوه

محمد آزاد خالصی

۸۳۲۷۲۳۰۳۲۹

کرمانشاه - پاوه - پاوه-میدان مولوی-کوچه شیانی

دفتر اسناد رسمی ۱۲۲ پاوه

پروین سهرابی نوسود

۰۸۳۲۷۲۲۷۳۰۷

کرمانشاه - پاوه - پاوه - خیابان شهدای ۲۶ مرداد - بالاتر از بانک تجارت

دفاتر اسناد رسمی ثلاث باباجانی

دفتر اسناد رسمی ۴۸ ثلاث باباجانی

تیمور احمدی

۳۰۵۱-۰۸۳۲۶۷۲

کرمانشاه - ثلاث باباجانی - تازه آباد -خ نبوت - روبروی آموزش وپرورش

دفاتر اسناد رسمی جوانرود و روانسر

دفتر اسناد رسمی ۲۴ جوانرود

یاسین فتاحی

۶۲۲۲۰۶۴

کرمانشاه - جوانرود - خیابان شهدا-مقابل کوچه برق

دفتر اسناد رسمی ۳۹ جوانرود

سالار احمدی

۵۳۰۷-۰۸۳۲۶۵۲

کرمانشاه -  روانسر-خ اصلی بالاترازمسجدبلال حبشی -ط فوقانی آرایشگاه برزگر

دفتر اسناد رسمی ۴۶ جوانرود

هاشم امامی

۸۳۲۶۲۲۲۰۵۴

کرمانشاه - جوانرود - میدان بسیج - اول خ حمزه ( طالقانی)

دفتر اسناد رسمی ۷۶ جوانرود

حسینعلی ارجمند کیا

۶۵۲۵۶۱۲

کرمانشاه -  روانسر- خ اصلی- روبروی بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۱۳۱ جوانرود

افشین گراوند

۹۲۸۶۸۰۸۰۹۲

کرمانشاه - جوانرود - خیابان طالقانی-جنب داروخانه دکتراندیشه

دفتر اسناد رسمی ۱۳۷ جوانرود

والی مرادی

۸۳۲۶۵۲۷۲۱۱

کرمانشاه - روانسر خیابان اصلی- روبروی بانک رفاه کارگران

دفتر اسناد رسمی ۱۵۱ جوانرود

رستم چترزرین

۴۲۶۰۷۳۱

روانسر جنب بانک مسکن

دفاتر اسناد رسمی سرپل ذهاب

دفتر اسناد رسمی ۳۳ سرپل ذهاب

کیومرث بابلی

۹۱۸۳۳۴۰۲۰۷

کرمانشاه - سرپل ذهاب - خ امام سه راهی معلم

دفتر اسناد رسمی ۴۱ سرپل ذهاب

ابراهیم مرادزاده

۲۲۲۳۷۸۱-۰۸۳۴

کرمانشاه - سرپل ذهاب - چهارراه احمدبن اسحاق- جنب بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۵۴ سرپل ذهاب

سیروس محرابی

۰۸۳۴۲۲۲۲۹۴۴

کرمانشاه - سرپل ذهاب - خیابان راه کربلا - سه راه قصر شیرین

دفتر اسناد رسمی ۵۵ سرپل ذهاب

شهناز نوروزی

۰۸۳۴۲۲۲۲۵۱۹

کرمانشاه - سرپل ذهاب - راه کربلا چهارراه احمد بن اسحاق جنب بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۹۵ سرپل ذهاب

جمال کریمی

۸۳۴۲۲۳۱۴۲۰

کرمانشاه - سرپل ذهاب - خیابان راه کربلا-چهارراه میراحمد-روبروی بانک سپه

دفتر اسناد رسمی ۹۷ سرپل ذهاب

علیرضا شکربیگی

۲۲۲۲۶۸۵

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سر پل ذهاب- خ راه کربلا- جنب بانک ملی مرکزی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ سرپل ذهاب

جبار قنبری

۸۳۴۲۲۲۱۵۷

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سرپل ذهاب-خ راه کربلا-سه راه قصر شیرین- خ رجایی-روبروی بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۱۱۳ سرپل ذهاب

مصطفی سلیمانی فصیح

۲۲۳۱۳۸۳

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سر پل ذهاب- چهارراه احمد بن اسحاق- جنب بانک سپه

دفتر اسناد رسمی ۱۶۸ سرپل ذهاب

افسانه عزیزی گاوچالی

۲۲۲۳۱۰۱

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سر پل ذهاب- خ راه کربلا- سه راه قصر شیرین- جنب موسسه مهر

دفتر اسناد رسمی ۱۶۹ سرپل ذهاب

شاه زنان عظمی

۸۳۴۲۲۳۱۵۱۴

کرمانشاه - سرپل ذهاب - راه کربلا - کرمانشاه- سر پل ذهاب- خ راه کربلا- روبروی بانک ملی مرکزی

دفاتر اسناد رسمی سنقر

دفتر اسناد رسمی ۱۴ سنقر

جواد مظفری

۴۲۲۴۵۱۲

کرمانشاه - سنقر - میدان معلم -بن بست پیروزی

دفتر اسناد رسمی ۱۷ سنقر

عباس ایزدی

۸۳۸۴۲۲۲۲۲۱

کرمانشاه - سنقر - خیابان شهید بهشتی - جنب بیمه ایران - طبقه ۲

دفتر اسناد رسمی ۶۴ سنقر

علیرضا ویسی سطری

۰۸۳۸۴۲۲۵۳۰۱

کرمانشاه - سنقر - خ امام خمینی روبروی مسجدامام حسن

دفتر اسناد رسمی ۸۰ سنقر

مسلم شهسواری

۸۳۸۴۲۳۵۵۲۱

کرمانشاه - سنقر - خیابان سلمان فارسی-نبش کوچه معتمدی-طبقه دوم

دفتر اسناد رسمی ۹۰ سنقر

زینب اصغری

۰۸۳۸۴۲۳۴۹۷۸

کرمانشاه - سنقر - خ شهیدبهشتی - بین بانک ملت و تجارت طبقه فوقانی

دفتر اسناد رسمی ۹۴ سنقر

حمید بهرامی

۴۳۳۲۲۱۵

کرمانشاه - سنقر

دفتر اسناد رسمی ۱۲۴ سنقر

سیاوش قاسمی

۴۲۳۷۰۹۴

کرمانشاه - سنقر - سنقر- خ آیت اله خامنه ای- نبش کوچه امامزاده احمد(ع)- طبقه سوم

دفتر اسناد رسمی ۱۳۲ سنقر

محمدهادی فرج پور

۴۲۳۶۰۹۲

کرمانشاه - سنقر - سنقر- میدان آیت اله سعیدی- جنب بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۱۳۵ سنقر

مرتضی قاسمی مبرا

۲۲۲۴۳۸۰

کرمانشاه - سنقر - سنقر

دفاتر اسناد رسمی صحنه

دفتر اسناد رسمی ۱۰ صحنه

محمدرضا احمدی

۲۶۵۰-۰۸۳۸۳۲۲

کرمانشاه - صحنه - صحنه میدان مطهری

دفتر اسناد رسمی ۴۵ صحنه

کیانوش ذوالنوریان

۳۲۲۸۸۹۲-۰۸۳۸

کرمانشاه - صحنه - میدان امام خمینی (ره) جنب بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۷۳ صحنه

عبدالرضا کورکوهی

۹۹۰۹۳۲۲

کرمانشاه - صحنه - صحنه- م مطهری- دفترخانه شماره ۷۳

دفتر اسناد رسمی ۱۳۴ صحنه

مسلم جیحون تبار

۳۲۲۴۵۷۱

کرمانشاه - صحنه - صحنه-خ مولوی-میدان مولوی-طبقه فوقانی مطب دکترمرادی فر

دفتر اسناد رسمی ۱۵۵ صحنه

نادر شایانی

۳۲۳۰۳۳۱

کرمانشاه - صحنه - کرمانشاه- صحنه- م امام- جنب بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۱۶۰ صحنه

مهدی قربانی

۳۲۲۴۵۷۹

کرمانشاه - صحنه - $ صحنه- ابتدای خ شهید رستمی- روبروی اداره پست

دفتر اسناد رسمی ۱۶۴ صحنه

علی اشرف عباسی سرارودی

۴۷۲۲۲۰۹

کرمانشاه - صحنه - کرمانشاه- چهارراه میان راهان بخش دینور_صحنه

دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ صحنه

منیره عزیزی ینگیجه

۴۷۲۲۰۰۴

کرمانشاه - صحنه - کرمانشاه- صحنه- بخش دینور- میانراهان- جنب بانک کشاورزی

دفاتر اسناد رسمی قصرشیرین

دفتر اسناد رسمی ۱۳ قصر شیرین

سیروس باقری

۴۲۲۵۲۱۰-۰۸۳۵

۰۹۱۸۳۳۴۰۲۲۰

کرمانشاه - قصرشیرین - بلوار راه کربلا - روبروی بانک صادرات جنب غذاخوری مهدی (عج)

دفتر اسناد رسمی ۶۶ قصر شیرین

تیمور محمدی

۸۳۵۴۲۲۳۱۶۳

کرمانشاه - قصرشیرین - قصرشیرین- بلوار کربلا- روبروی پارک شاهد- جنب رستوران زاگرس

دفاتر اسناد رسمی گهواره (کرند)

دفتر اسناد رسمی۴۲گهواره(کرند)

شیردل حیاتی

۰۸۳۵۳۷۲۳۴۵۲

کرند غرب خیابان ولیعصر کوچه شهید شیرزادی

دفتر اسناد رسمی۱۴۱گهواره(کرند)

حسن نوریان هاشم آبادی

۰۸۳۵۵۸۴۲۳۲۹

کرمانشاه - کرند - خیابان امام خمینی(ره) - جنب بانک کشاورزی گهواره

دفاتر اسناد رسمی کنگاور

دفتر اسناد رسمی ۱۶ کنگاور

احمدرضا خمیس آبادی

۸۳۷۲۲۲۲۷۳۵

کرمانشاه - کنگاور - خ امام- ط دوم- پاساژ افشارپور- جنب بانک تجارت

دفتر اسناد رسمی ۴۹ کنگاور

غلامعلی شورچه

۸۳۷۲۲۳۰۱۶۵

۸۳۷۲۲۲۱۱۶۷

کرمانشاه - کنگاور - سه راهی همدان بلوار قلیو ند

دفتر اسناد رسمی ۷۴ کنگاور

بهزاد باهنر

۸۳۷۲۲۳۱۵۶۹

کرمانشاه - کنگاور - میدان آزادی - ساختمان پزشکان برادران رحمت آباد ی

دفتر اسناد رسمی ۷۵ کنگاور

جعفر هزارخانی

۲۲۲۹۵۸۰

کرمانشاه - کنگاور - کنگاور میدان امام خمینی خ شهید مطهری (فش)

دفتر اسناد رسمی ۸۱ کنگاور

علی اشرف رضائی گلدسته

۲۲۲۷۶۲۴

کرمانشاه - کنگاور - کنگاور- سه راه همدان

دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کنگاور

پرویز سلیمانی جاوید

۸۳۷۲۲۳۶۸۴۴

کرمانشاه - کنگاور - کنگاور-میدان آیت اله عراقی

دفتر اسناد رسمی ۱۱۹ کنگاور

روح اله طاهرآبادی

۸۳۷۲۲۳۶۸۶۱

کرمانشاه - کنگاور - بلوار انقلاب-روبروی فرمانداری-جنب موسسه انصار

دفتر اسناد رسمی ۱۳۳ کنگاور

عباداله سرومیرزایی

۲۲۲۵۴۲۳

۲۲۳۶۰۴۱

کرمانشاه - کنگاور - سه راهی کارخانه- روبروی کارخانه یخ

دفتر اسناد رسمی ۱۵۳ کنگاور

ثریا کلهر

۰۸۳۷۲۲۲۱۳۶۱

کرمانشاه - کنگاور - میدان عراقی - ابتدای خیابان شهدا

دفاتر اسناد رسمی گیلانغرب

دفتر اسناد رسمی ۴۰ گیلانغرب

بهروز همراه دوست

۸۳۵۳۲۲۵۱۹۰

کرمانشاه - گیلانغرب - خیابان اصلی -روبروی ساختمان قدیم ثبت احوال

دفتر اسناد رسمی ۷۷ گیلانغرب

عادل عزیزخانی

۸۳۲۳۲۲۷۵۳۳

کرمانشاه - گیلانغرب - میدان توحید-خیابان مهمانسرای سابق - روبروی مسجد جامع-جنب آزمایشگاه دکتراحمدی

دفتر اسناد رسمی ۷۸ گیلانغرب

کورش حشمت پناه

۰۸۳۵۵۳۸۲۵۸۰

کرمانشاه - گیلانغرب - سرمست- خ اموزش و پرورش

دفاتر اسناد رسمی ماهیدشت

دفتر اسناد رسمی ۷۰ ماهیدشت

امیر هوشنگ رحمت پور

۰۸۳۲۴۶۲۲۵۹۰

۰۸۳۲۴۶۲۲۱۷۸

کرمانشاه - ماهیدشت - بلوار اصلی

دفاتر اسناد رسمی هرسین

دفتر اسناد رسمی ۱۵ هرسین

فرزاد شهبازی

۳۲۲۵۴۴۷-۰۸۳۲

کرمانشاه - هرسین - خ امام سرپل رودخانه روبروی بازارشهرداری

دفتر اسناد رسمی ۵۰ هرسین

یدالله محمدخانی

۱۱۲۱-۰۸۳۲۳۲۲

کرمانشاه - هرسین - خ امام خمینی (ره) -جنب لوازم خانگی حاج سعید ساسان پور

دفتر اسناد رسمی ۸۵ هرسین

بابک محبی

۸۳۲۳۷۲۳۶۰۳

کرمانشاه - هرسین - بیستون- بلوار امام- کوچه حافظ-

دفتر اسناد رسمی ۸۷ هرسین

کورش رحمتی نصر

۳۲۳۲۹۰۵

کرمانشاه - هرسین - هرسین- خ امام- سرپل رودخانه- جنب رودخانه- طبقه فوقانی رویا فیلم

دفتر اسناد رسمی ۹۱ هرسین

فریبرز جلیلیان

۳۲۲۹۱۴۰

کرمانشاه - هرسین - کرمانشاه- هرسین- م آزادی- خ پارک شهر- ضلع غربی

دفتر اسناد رسمی ۱۶۲ هرسین

محمد حسن حاتمی یادگاری

 

کرمانشاه – هرسین- میدان جمهوری اسلامی اول بلوار سپاه

اسامی و مشخصات دفاتر اسناد رسمی استان کرمانشاه

مشخصات دفاتر اسناد رسمی

نام و نام خانوادگی

تلفن

آدرس

دفتر اسناد رسمی ۱ کرمانشاه

سیروس امیری

۷۲۷۹۴۵۲

۷۲۲۴۹۰۱

چهل متری مطهری غربی مقابل مسجد هاشمی جنب بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۲ کرمانشاه

سید مجید حبیبی

۸۳۱۸۲۴۳۷۹۶

۸۳۱۸۲۳۹۷۰۳

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه کارگر روبروی بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۳ کرمانشاه

سیامک کوهگرد

۷۲۲۲۹۷۳

خیابان جوانشیر بالاتر از بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۴ کرمانشاه

توریا لقایی

۸۳۱۷۲۲۵۵۶۶

کرمانشاه - کرمانشاه - چهار راه مطهری-جنب بانک تجارت- پلاک۱۴۲

دفتر اسناد رسمی ۵ کرمانشاه

سید عبداله میبدی

۰۸۳۱۷۲۸۷۱۸۷

۰۸۳۱۷۲۲۹۹۶۸

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان چهلمتری مطهری غربی (سیروس سابق ) - پلاک ۳۲۷

دفتر اسناد رسمی ۶ کرمانشاه

محسن اخوان گوران

۰۸۳۱۷۲۳۷۴۲

کرمانشاه - کرمانشاه - شهرداری - پارکینگ شهرداری-کوی شکوهی -پلاک۱۹

دفتر اسناد رسمی ۷ کرمانشاه

بهنام قوام پور

۰۸۳۱۸۲۳۶۶۵۷

۰۸۳۱۸۲۵۱۹۹۱

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان ارشاد - جنب شهرداری منطقه یک پ ۱۸

دفتر اسناد رسمی ۸ کرمانشاه

محمد آقا ایمانی

۴۲۹۲۴۸۹

کرمانشاه - کرمانشاه - آبادانی و مسکن (بلوار گلها ) - مقابل بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۱۲ کرمانشاه

محمد سعید تکوک

۰۸۳۱۷۲۲۳۶۲۳

-۷۲۹۱۷۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - نبش میدان طالقانی(جوانشیر)-بطرف گمرک

دفتر اسناد رسمی ۱۹ کرمانشاه

یارمرادحسینی

۸۲۵۰۹۲۸

خیابان عشایر نرسیده به تامین اجتماعی

دفتر اسناد رسمی ۲۲ کرمانشاه

شهرام اخوان گوران

۷۲۲۲۷۹۹-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - ۴راه مدرس ۴۰ متری مطهری اول کوچه دانش

دفتر اسناد رسمی ۲۸ کرمانشاه

حسن صاحب جمعی

۷۲۲۹۹۱۵-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه افشار - طوس- مقابل پاسگاه ۱۴

دفتر اسناد رسمی ۲۹ کرمانشاه

محمد وفائی

۰۸۳۱۸۲۳۹۹۸۱

کرمانشاه - کرمانشاه - میدان آزادی - ابتدای بلوار شهید بهشتی - خیابان سیده فاطمه - پلاک ۵۴ - طبقه همکف

دفتر اسناد رسمی ۳۰ کرمانشاه

محمدصادق صدیقی صفایی

۸۳۱۷۲۳۳۵۲۲

۸۳۱۷۲۳۱۱۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه موید - مقابل بیمارستان مهدیه - دفترخانه شماره ۳۰

دفتر اسناد رسمی ۳۱ کرمانشاه

مهدی کرانی

۸۲۴۹۸۰۷

خیابان برق کوچه نسیم

دفتر اسناد رسمی ۳۵ کرمانشاه

حبیب اله شایانی

۷۲۸۹۳۷۸

فردوسی سه راه برق به طرف رفعتیه مقابل اداره برق

دفتر اسناد رسمی ۳۶ کرمانشاه

سید ضیاءالدین خرم شاهی

۰۸۳۱-۷۲۵۸۰۰۱

-۶-۷۲۵۷۲۷۲

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ فاطمیه- پ ۸۲

دفتر اسناد رسمی ۳۷ کرمانشاه

علی شکربیگی

۸۲۴۸۵۶۴

۸۲۲۴۸۸۸

-۸۲۴۶۸۱۷

بلوار شهید بهشتی جنب سازمان صنایع و معادن

دفتر اسناد رسمی ۳۸ کرمانشاه

مسعود فخری

۰۸۳۱۸۲۳۴۰۴۸

-۸۲۵۲۹۸۷

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان مصطفی امامی- چهارراه ارشاد- جنب بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۴۴ کرمانشاه

محمد عبدالملکی

۷۲۳۶۸۲۵

کرمانشاه - کرمانشاه - خ شهید اشرفی اصفهانی- پل چوبی - ک عبدالملکی- پ ۲۶

دفتر اسناد رسمی ۴۷ کرمانشاه

ایرج مهرابی فر

۰۸۳۱۸۲۴۸۰۹۰

۰۸۳۱۸۲۲۷۹۸۳

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه میدان آزادی جنب پلیس+۱۰

دفتر اسناد رسمی ۵۱ کرمانشاه

غلامعباس شکری

۸۳۶۸۷۸۱

سی متری دوم حد فاصل چهارراه سنگر و چاله چاله

دفتر اسناد رسمی ۵۲ کرمانشاه

غلامرضا ترابی پاشایی

۸۳۱۷۲۸۵۳۵۹

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان صابونی- بطرف وکیل آقا- نرسیده به بانک

دفتر اسناد رسمی ۵۳ کرمانشاه

شکوفه زاهدی نسب

۰۸۳۱۸۲۷۰۳۳۳

کرمانشاه - کرمانشاه - ابتدای شهرک الهیه

دفتر اسناد رسمی ۵۷ کرمانشاه

جبار سورنی علیا

۰۸۳۱۴۲۹۲۰۸۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه ابتدای بلوارطاق بستان نبش کوی ۱۰۶پ ۱

دفتر اسناد رسمی ۵۸ کرمانشاه

بهرام منصوری

۸۲۵۱۰۸۰-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - ۴راه سیلو - جنب دبیرستان موسی بن جعفر (ع)

دفتر اسناد رسمی ۵۹ کرمانشاه

اردشیر قاضی

۰۸۳۱۴۲۳۱۸۰۰

۰۸۳۱۴۲۱۲۹۵۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه :مسکن بلوار گلها جنب خ فرعی ۲۲ بهمن

دفتر اسناد رسمی ۶۰ کرمانشاه

خسرو بهرام آبادی

۴۲۱۰۸۸۸

کرمانشاه - کرمانشاه - مسکن ابتدائی بلوارگلها روبروی بانک سپه

دفتر اسناد رسمی ۶۷ کرمانشاه

منصور مولویان

۸۳۶۵۸۷۱

سی متری دوم چهارراه سنگر

دفتر اسناد رسمی ۶۸ کرمانشاه

بهارک حیدری

۸۳۶۵۷۳۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ ۲۲ بهمن- ایستگاه چاله چاله

دفتر اسناد رسمی ۷۱ کرمانشاه

محمدرضا نیکونظری

۸۲۶۵۵۳۴

بلوار دولت آباد روبروی بیمارستان فارابی

دفتر اسناد رسمی ۷۲ کرمانشاه

مرجان عرب حسینی

۷۲۸۴۳۰۲-۰۸۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه مدرس - نبش بانک ملت

دفتر اسناد رسمی ۸۲ کرمانشاه

محمد جمشیدی

۰۸۳۱۷۲۷۸۱۱۳

کرمانشاه - کرمانشاه - وکیل آقا - ابتدای بلوار مطهری غربی- جنب بانک ملت(شعبه کشاورز)

دفتر اسناد رسمی ۸۳ کرمانشاه

فرخ زاد رهنما

۰۸۳۱۷۲۷۸۶۴۲

۰۸۳۱۷۲۷۴۹۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه - خ مطهری غربی

دفتر اسناد رسمی ۸۶ کرمانشاه

محمد جعفر مرادی آزانی

۴۲۴۳۵۴۲

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- مسکن- ایستگاه عدالت- روبروی اتوگالری ملت

دفتر اسناد رسمی ۸۸ کرمانشاه

علی اکبر فرهادی دره بادامی

۸۳۱۷۲۱۶۵۷۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- م مصدق- جنب بانک سینا

دفتر اسناد رسمی ۹۳ کرمانشاه

علی محمد الماس پور

۴۲۱۷۶۸۱

شهرک مسکن بلوارگلها بالاتر از دبیرستان مطهری جنب موسسه مالی مهر طبقه  دوم

دفتر اسناد رسمی ۹۶ کرمانشاه

فرشید فرهادی

۸۳۵۵۵۵۶

کرمانشاه - کرمانشاه - ۲۲بهمن- میدان مرکزی-پلاک۳

دفتر اسناد رسمی ۹۸ کرمانشاه

سید ایرج خاموشی

۸۳۵۲۹۱۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- ۲۲ بهمن- چهارراه سی متری دوم- طبقه فوقانی بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۹۹ کرمانشاه

ناصر پیری

۰۹۱۸۹۲۵۷۷۹۰

۷۲۹۰۳۹۰

میدان جمهوری اسلامی ابتدای خیابان سعدی کوچه اکبری پلاک۳

دفتر اسناد رسمی ۱۰۰ کرمانشاه

مسعود عزیزی

۷۲۱۷۹۷۶

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ ناصری- پلاک ۳۲

دفتر اسناد رسمی ۱۰۱ کرمانشاه

محمد کریم نجفی

۸۲۳۱۳۴۵

خیابان مصطفی امامی حدفاصل چهارراه گلستان و ارشاد طبقه فوقانی پلیس+۱۰

دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ کرمانشاه

یوسف زمانی

۸۳۱۷۲۲۸۰۹۹

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه-چهارراه وکیل آقا-به طرف صابونی-۳۰۰متربالاتر از بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ کرمانشاه

بختیار نجفی

۰۹۱۸۹۲۵۷۳۲۸

میدان جمهوری اسلامی طبقه فوقانی بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۵ کرمانشاه

حمید فتاحی

۰۸۳۱۸۲۴۸۳۰۰

۰۸۳۱۸۳۵۷۸۵۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان اربابی دفتر اسناد رسمی ۱۰۵

دفتر اسناد رسمی ۱۰۶ کرمانشاه

علی اشرف آب خرابات

۸۲۵۵۹۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ شهید بهشتی- چهارراه بسیج- طبقه فوقانی کفش ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۷ کرمانشاه

وحید افشان

۰۸۳۱۸۲۶۱۶۴۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه دولت آباد پایین تر از بانک ملت فارابی روبروی کارخانه آرد خوشه گندم جنب نمایندگی سایپا اکبری

دفتر اسناد رسمی ۱۰۸ کرمانشاه

حمید رضا میر ابوالقاسمی

۷۲۱۵۳۵۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ صابونی- روبروی نمایشگاه اتومبیل مرسدس

دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ کرمانشاه

سیروس افزا

۸۲۵۹۳۵۹

شهرک دادگستری خیابان ۲۰ متری شرقی بعد از چهارراه دوم سمت راست درب پنجم

دفتر اسناد رسمی ۱۱۰ کرمانشاه

محسن صادقی

۸۳۱۸۲۲۷۰۰۶

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی-جنب پارک معلم

دفتر اسناد رسمی ۱۱۱ کرمانشاه

فرهاد علیخانی

۰۸۳۱۷۲۲۰۲۰۵

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان خیام - روبروی بانک صادرات شعبه خیام -ابتدای کوچه شهیدان چشم سیاه (آبان شمالی)

دفتر اسناد رسمی ۱۱۴ کرمانشاه

صمد نریمانی

۷۲۲۹۰۰۲

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه جوانشیر- نرسیده به پل هوایی

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵ کرمانشاه

بهزاد اختری

۰۸۳۱۷۲۳۰۵۹۶

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان سیروس طبقه فوقانی دفتر خدمات ارتباتی کامسو

دفتر اسناد رسمی ۱۱۶ کرمانشاه

نگیسا مسیبیان

۷۲۷۹۰۹۲

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ مصوری- ابتدای کوچه دبیر اعظم- طبقه فوقانی آژانس املاک

دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ کرمانشاه

داریوش مرادی

(۰۸۳۱)۷۲۱۸۰۷۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- کوچه ثبت- بالاتر از نانوایی ماشینی- پلاک۳۵

دفتر اسناد رسمی ۱۲۰ کرمانشاه

محسن شاهمرادی ذوله

۴۲۱۳۸۹۹

کرمانشاه - کرمانشاه - انتهای مسکن- بلوار گلها- روبروی درمانگاه شبانه روزی مسکن

دفتر اسناد رسمی ۱۲۵ کرمانشاه

علی رضائی

۸۳۲۵۰۱۵

۸۳۵۶۷۳۳

چهارراه نوبهار سی متری دوم روبروی بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۱۲۶ کرمانشاه

رضا سلیمانی

۸۲۱۷۲۶۴۴۵۰

کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان شهید اشرفی اصفهانی- پل چوبی-نبش کوچه رنجبر

دفتر اسناد رسمی ۱۲۷ کرمانشاه

مهدی پروینی

۰۹۱۸۸۳۶۰۰۳۰

۴۲۴۴۶۱۰

بلوار وحدت(تعاون) ایستگاه چهارم روبروی موسسه مالی اعتباری مهر

دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ کرمانشاه

علی عظیمی پویا

۷۲۱۴۸۶۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- سه راه شریعتی- نبش کوی ۳۲۴- مجتمع فرهنگ- ط ۱- واحد ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ کرمانشاه

صادق یوسفی

۷۲۲۰۷۷۱

صابونی بالاتر از بانک ملی شعبه کارگر طبقه فوقانی نمایشگاه صابونی

دفتر اسناد رسمی ۱۳۰ کرمانشاه

جلال یوسفیان

۰۸۳۱۷۲۲۴۴۰۳

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار چهل متری مطهری - کرمانشاه-بلوار چهل متری مطهری غربی-طبقه فوقانی چاپ عزیزی

دفتر اسناد رسمی ۱۳۶ کرمانشاه

علیرضا بهاری

۹۱۲۵۴۸۶۱۰۸

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ اربابی- بالاتر از شیرخوارگاه معتضدی- روبروی پارس خودرو

دفتر اسناد رسمی ۱۴۰ کرمانشاه

مهدی دادارورمزانی

۹۱۸۱۳۰۰۹۳۹

کرمانشاه - کرمانشاه - چهاراه وکیل آقا- ابتدای خیابان صابونی- بن بست شهید غلامی- پلاک۱

دفتر اسناد رسمی ۱۴۲ کرمانشاه

ناهید مرادیان

۰۸۳۱-۷۲۷۵۹۳۸

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه ۴۰متری مطهری غربی مقابل بانک ملی - چهل متری مطهری غربی- مقابل بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ کرمانشاه

مسعود شش یکانی

۰۹۱۸۳۳۷۶۵۹۳

۷۲۸۹۹۵۵

میدان شهرداری سابق خیابان معلم شرقی کوی اظهر مجتمع نیری واحد ۳ طبقه اول

دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ کرمانشاه

شهرام کهزادی

۰۸۳۱۷۲۱۵۱۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان چهل متری مطهری غربی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۶ کرمانشاه

محمد مهدی داروندی

۴۲۹۹۳۷۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- مسکن- ایستگاه سوم

دفتر اسناد رسمی ۱۴۷ کرمانشاه

سودابه محمدی

۰۸۳۱۸۲۵۳۰۲۵

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه بسیج جنب موسسه مالی اعتباری مهر کوی پونه پ ۱۱

دفتر اسناد رسمی ۱۴۸ کرمانشاه

امیر صفری

۷۲۲۷۱۷۷

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ صابونی- پایین تر از بیمارستان امام خمینی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۹ کرمانشاه

یونس هادیخانی قم لیچه

۸۲۳۴۵۲۵

۰۹۱۸۳۸۷۰۰۱۴

میدان ارشاد حدفاصل بانک کارآفرین و اقتصاد نوین

دفتر اسناد رسمی ۱۵۲ کرمانشاه

ایمان حسینی

۸۲۷۹۶۱۵

۸۲۷۲۱۴۳

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار دولت آباد- چهارراه چهل متری- جنب بانک ملی

دفتر اسناد رسمی ۱۵۶ کرمانشاه

منا زیدشفیعی

۰۹۱۲۱۹۳۴۹۱۹

میدان کاشانی جنب بانک رفاه طبقه فوقانی کفش چرمینه

دفتر اسناد رسمی ۱۵۷ کرمانشاه

بهمن ابدالی نو

۴۲۲۰۱۵۹

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار کشمیر روبروی بیمه ایران

دفتر اسناد رسمی ۱۵۸ کرمانشاه

شریفی لرستانی عبدالرسول

۷۲۷۶۳۰۷

کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه رشیدی - کوی دلفانی پ ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۶۱ کرمانشاه

غلامرضا زرافشانی

۰۹۱۸۳۵۷۶۸۱۰

خ ۲۲ بهمن چهارراه سیمتری دوم طبقه فوقانی بانک تجارت

دفتر اسناد رسمی ۱۶۵ کرمانشاه

سمیه مسعودی فر

۷۲۲۵۲۲۱

۰۹۱۸۷۴۰۵۲۲۰

ضلع جنوب غربی چهارراه مدرس (اجاق) جنب عکاسی هامون

دفتر اسناد رسمی ۱۶۶ کرمانشاه

بهاره امیری

۸۳۵۱۲۸۱

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- ۲۲ بهمن- چهارراه سی متری دوم- مجتمع آذرخش- طبقه اول- واحد ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۶۷ کرمانشاه

مهناز رضایی

۰۸۳۱۴۲۳۵۹۳۷

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار شهیدکشوری (کشمیر) - روبروی بیمه ایران

دفتر اسناد رسمی ۱۷۰ کرمانشاه

مهرنوش شریفی

۷۲۱۰۴۱۴

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ جوانشیر- مقابل بانک ملی شهید منتظری

دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ کرمانشاه

فهیمه خانی علی اکبری

۰۸۳۱۸۲۱۰۹۳۴

۰۸۳۱۸۲۱۲۷۷۹

کرمانشاه - کرمانشاه - بلوارشهیدبهشتی سه راه۲۲بهمن ساختمان سیناطبقه اول

دفتر اسناد رسمی ۱۷۲ کرمانشاه

فریده حیدری کماسی

۰۸۳۱۴۲۲۷۵۵۰

۰۸۳۱۴۲۲۲۶۴۹

کرمانشاه - کرمانشاه - مسکن - کرمانشاه- مسکن -نبش چهارراه مطهری- ۲۰ متری طالقانی- جنب دبیرستان مطهری

دفتر اسناد رسمی ۱۷۳ کرمانشاه

زهرا الیاسی

۷۲۳۶۱۷۷

پشت بانک ملی مرکزی (سبزه میدان)

دفتر اسناد رسمی ۱۷۵ کرمانشاه

سمیرا سرمستی

۰۹۱۸۸۳۹۹۰۸۲

الهیه ابتدای شهرک دادگستری

دفتر اسناد رسمی ۱۷۶ کرمانشاه

کیومرث لیمویی

۸۲۳۲۰۳۰

۸۲۳۲۰۳۰

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه-۲۲بهمن-خیابان برق -مقابل کوی دوم برق

دفتر اسناد رسمی ۱۷۷ کرمانشاه

مهسا مجدزنگنه

۰۸۳۱۸۲۱۳۴۵۸

۰۸۳۱۸۲۳۳۸۳۷

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه ۲۲بهمن نرسیده به نبش کوی بهزاد اسور

دفتر اسناد رسمی ۱۷۸ کرمانشاه

مرضیه نجاتی

۷۲۲۳۲۲۶

کرمانشاه - کرمانشاه - چهار راه اجاق پشت پاساژسعیدخیابان پزشکان

دفتر اسناد رسمی ۱۸۰ کرمانشاه

حسین رزمجو

۸۲۱۱۴۰۵

کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه- خ بنت الهدی- چهارراه دادگستریلع غربی - پلاک۲۱۸- طبقه زیرین

دفتر اسناد رسمی ۱۸۵ کرمانشاه

کبری شهبازی

۰۸۳۱۸۲۱۳۶۵۵

۰۹۱۸۳۵۹۳۵۵۲

کرمانشاه - کرمانشاه - اول خیابان اربابی - بالاتر از مدرسه دکتر زنگنه طبقه فوقانی پمپیران دفتر

دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ کرمانشاه

نورحسین کهریزی

۴۲۲۲۰۷۳

بلوار حدفاصل بانک ملی وصادرات

دفاتر اسناد رسمی اسلام آباد غرب

دفتر اسناد رسمی ۹ اسلام آبادغرب

محمد جواد حیدری

۵۲۲۵۶۷۸-۰۸۳۲

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خ شهید چمران

دفتر اسناد رسمی ۱۸ اسلام آبادغرب

نصور گلپروران

۵۲۲۷۲۹۲-۰۸۳۲

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام خمینی- خ راه کربلا

دفتر اسناد رسمی ۲۶ اسلام آبادغرب

ابراهیم حیدرپور

۵۲۲۴۰۴۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام خمینی- ک شهید جهان آراپ ۲

دفتر اسناد رسمی ۳۲ اسلام آبادغرب

سیامک شیر بندی

۰۸۳۲۵۲۲۴۶۵۴

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خ کلاهدوز جنب کلینیک رازی ط۱

دفتر اسناد رسمی ۶۱ اسلام آبادغرب

عزالدین شیرازی

۵۲۲۱۹۵۵

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خیابان طالقانی-جنب پاساژمحمدزاده

دفتر اسناد رسمی ۶۲ اسلام آبادغرب

شمس اله کریمی

۵۲۲۴۸۱۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - اسلام آباد غرب- جنب مسجد جامع

دفتر اسناد رسمی ۶۳ اسلام آبادغرب

مجتبی کریمی

۸۳۲۵۲۲۱۰۶۸

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خ شهید چمران -جنب اداره مخابرات

دفتر اسناد رسمی ۸۴ اسلام آبادغرب

عبدالرضا محمدی قلعه

۹۱۸۳۳۶۸۷۵۰

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خیابان شهید مفتح - مجتمع زعفرانیه-روبروی پاساژ کلهر

دفتر اسناد رسمی ۸۹ اسلام آبادغرب

افشین کاوسی

۸۳۲۵۲۳۴۲۴۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - اسلام آباد غرب- م امام خمینی- جنب بانک ملی مرکزی- کوچه گلستان

دفتر اسناد رسمی ۹۲ اسلام آبادغرب

کیومرث مهتابی

۵۲۳۴۲۴۶

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام- جنب بانک ملی شعبه مرکزی(جنب کافه گلستان)

دفتر اسناد رسمی ۱۲۱ اسلام آبادغرب

حسن فتاحیان

۵۲۳۵۱۲۵

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - میدان امام- جنب داروخانه شبانه روزی- ساختمان خردمند- طبقه ۲

دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ اسلام آبادغرب

مجتبی تیموریان

۵۲۲۷۴۴۳

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - اسلام آباد غرب-خ شهید چمران- نرسیده به میدان امام- مقابل اداره برق

دفتر اسناد رسمی ۱۳۸ اسلام آبادغرب

غلامحسین رسولی

۸۳۲۵۲۴۳۵۲۲

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - خیابان شهید مفتح-مجتمع سپهر-روبروی پاساژ کلهر

دفتر اسناد رسمی ۱۷۹ اسلام آبادغرب

علیرضا دامن باغ

۰۸۳۲۵۲۳۵۲۲۸

کرمانشاه - اسلام آبادغرب - کلاهدوز - خیابان شهید کلاهدوز- پشت مسجد جامع -نرسیده به چاپ خانه ایران

دفاتر اسناد رسمی پاوه

دفتر اسناد رسمی ۲۰ پاوه

وسیم رحمانی

۸۳۲۷۲۲۸۰۷۷

کرمانشاه - پاوه - میدان مولوی- نبش خیابان انقلاب اسلامی

دفتر اسناد رسمی ۴۳ پاوه

یحیی قادری

۸۳۲۷۲۲۸۱۳۳

کرمانشاه - پاوه - میدان شهدا-کوچه شهید احمد فتاحی

دفتر اسناد رسمی ۶۵ پاوه

پروین سهرابی نوسود

۸۳۲۷۲۲۷۳۰۷

کرمانشاه - پاوه - خیابان۲۶ مرداد-جنب بانک ملی مرکزی

دفتر اسناد رسمی ۱۱۲ پاوه

محمد آزاد خالصی

۸۳۲۷۲۳۰۳۲۹

کرمانشاه - پاوه - پاوه-میدان مولوی-کوچه شیانی

دفتر اسناد رسمی ۱۲۲ پاوه

پروین سهرابی نوسود

۰۸۳۲۷۲۲۷۳۰۷

کرمانشاه - پاوه - پاوه - خیابان شهدای ۲۶ مرداد - بالاتر از بانک تجارت

دفاتر اسناد رسمی ثلاث باباجانی

دفتر اسناد رسمی ۴۸ ثلاث باباجانی

تیمور احمدی

۳۰۵۱-۰۸۳۲۶۷۲

کرمانشاه - ثلاث باباجانی - تازه آباد -خ نبوت - روبروی آموزش وپرورش

دفاتر اسناد رسمی جوانرود و روانسر

دفتر اسناد رسمی ۲۴ جوانرود

یاسین فتاحی

۶۲۲۲۰۶۴

کرمانشاه - جوانرود - خیابان شهدا-مقابل کوچه برق

دفتر اسناد رسمی ۳۹ جوانرود

سالار احمدی

۵۳۰۷-۰۸۳۲۶۵۲

کرمانشاه -  روانسر-خ اصلی بالاترازمسجدبلال حبشی -ط فوقانی آرایشگاه برزگر

دفتر اسناد رسمی ۴۶ جوانرود

هاشم امامی

۸۳۲۶۲۲۲۰۵۴

کرمانشاه - جوانرود - میدان بسیج - اول خ حمزه ( طالقانی)

دفتر اسناد رسمی ۷۶ جوانرود

حسینعلی ارجمند کیا

۶۵۲۵۶۱۲

کرمانشاه -  روانسر- خ اصلی- روبروی بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۱۳۱ جوانرود

افشین گراوند

۹۲۸۶۸۰۸۰۹۲

کرمانشاه - جوانرود - خیابان طالقانی-جنب داروخانه دکتراندیشه

دفتر اسناد رسمی ۱۳۷ جوانرود

والی مرادی

۸۳۲۶۵۲۷۲۱۱

کرمانشاه - روانسر خیابان اصلی- روبروی بانک رفاه کارگران

دفتر اسناد رسمی ۱۵۱ جوانرود

رستم چترزرین

۴۲۶۰۷۳۱

روانسر جنب بانک مسکن

دفاتر اسناد رسمی سرپل ذهاب

دفتر اسناد رسمی ۳۳ سرپل ذهاب

کیومرث بابلی

۹۱۸۳۳۴۰۲۰۷

کرمانشاه - سرپل ذهاب - خ امام سه راهی معلم

دفتر اسناد رسمی ۴۱ سرپل ذهاب

ابراهیم مرادزاده

۲۲۲۳۷۸۱-۰۸۳۴

کرمانشاه - سرپل ذهاب - چهارراه احمدبن اسحاق- جنب بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۵۴ سرپل ذهاب

سیروس محرابی

۰۸۳۴۲۲۲۲۹۴۴

کرمانشاه - سرپل ذهاب - خیابان راه کربلا - سه راه قصر شیرین

دفتر اسناد رسمی ۵۵ سرپل ذهاب

شهناز نوروزی

۰۸۳۴۲۲۲۲۵۱۹

کرمانشاه - سرپل ذهاب - راه کربلا چهارراه احمد بن اسحاق جنب بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۹۵ سرپل ذهاب

جمال کریمی

۸۳۴۲۲۳۱۴۲۰

کرمانشاه - سرپل ذهاب - خیابان راه کربلا-چهارراه میراحمد-روبروی بانک سپه

دفتر اسناد رسمی ۹۷ سرپل ذهاب

علیرضا شکربیگی

۲۲۲۲۶۸۵

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سر پل ذهاب- خ راه کربلا- جنب بانک ملی مرکزی

دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ سرپل ذهاب

جبار قنبری

۸۳۴۲۲۲۱۵۷

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سرپل ذهاب-خ راه کربلا-سه راه قصر شیرین- خ رجایی-روبروی بانک مسکن

دفتر اسناد رسمی ۱۱۳ سرپل ذهاب

مصطفی سلیمانی فصیح

۲۲۳۱۳۸۳

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سر پل ذهاب- چهارراه احمد بن اسحاق- جنب بانک سپه

دفتر اسناد رسمی ۱۶۸ سرپل ذهاب

افسانه عزیزی گاوچالی

۲۲۲۳۱۰۱

کرمانشاه - سرپل ذهاب - سر پل ذهاب- خ راه کربلا- سه راه قصر شیرین- جنب موسسه مهر

دفتر اسناد رسمی ۱۶۹ سرپل ذهاب

شاه زنان عظمی

۸۳۴۲۲۳۱۵۱۴

کرمانشاه - سرپل ذهاب - راه کربلا - کرمانشاه- سر پل ذهاب- خ راه کربلا- روبروی بانک ملی مرکزی

دفاتر اسناد رسمی سنقر

دفتر اسناد رسمی ۱۴ سنقر

جواد مظفری

۴۲۲۴۵۱۲

کرمانشاه - سنقر - میدان معلم -بن بست پیروزی

دفتر اسناد رسمی ۱۷ سنقر

عباس ایزدی

۸۳۸۴۲۲۲۲۲۱

کرمانشاه - سنقر - خیابان شهید بهشتی - جنب بیمه ایران - طبقه ۲

دفتر اسناد رسمی ۶۴ سنقر

علیرضا ویسی سطری

۰۸۳۸۴۲۲۵۳۰۱

کرمانشاه - سنقر - خ امام خمینی روبروی مسجدامام حسن

دفتر اسناد رسمی ۸۰ سنقر

مسلم شهسواری

۸۳۸۴۲۳۵۵۲۱

کرمانشاه - سنقر - خیابان سلمان فارسی-نبش کوچه معتمدی-طبقه دوم

دفتر اسناد رسمی ۹۰ سنقر

زینب اصغری

۰۸۳۸۴۲۳۴۹۷۸

کرمانشاه - سنقر - خ شهیدبهشتی - بین بانک ملت و تجارت طبقه فوقانی

دفتر اسناد رسمی ۹۴ سنقر

حمید بهرامی

۴۳۳۲۲۱۵

کرمانشاه - سنقر

دفتر اسناد رسمی ۱۲۴ سنقر

سیاوش قاسمی

۴۲۳۷۰۹۴

کرمانشاه - سنقر - سنقر- خ آیت اله خامنه ای- نبش کوچه امامزاده احمد(ع)- طبقه سوم

دفتر اسناد رسمی ۱۳۲ سنقر

محمدهادی فرج پور

۴۲۳۶۰۹۲

کرمانشاه - سنقر - سنقر- میدان آیت اله سعیدی- جنب بانک صادرات

دفتر اسناد رسمی ۱۳۵ سنقر

مرتضی قاسمی مبرا

۲۲۲۴۳۸۰

کرمانشاه - سنقر - سنقر

دفاتر اسناد رسمی صحنه

دفتر اسناد رسمی ۱۰ صحنه

محمدرضا احمدی

۲۶۵۰-۰۸۳۸۳۲۲

کرمانشاه - صحنه - صحنه میدان مطهری

دفتر اسناد رسمی ۴۵ صحنه

کیانوش ذوالنوریان

۳۲۲۸۸۹۲-۰۸۳۸

کرمانشاه - صحنه - میدان امام خمینی (ره) جنب بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۷۳ صحنه

عبدالرضا کورکوهی

۹۹۰۹۳۲۲

کرمانشاه - صحنه - صحنه- م مطهری- دفترخانه شماره ۷۳

دفتر اسناد رسمی ۱۳۴ صحنه

مسلم جیحون تبار

۳۲۲۴۵۷۱

کرمانشاه - صحنه - صحنه-خ مولوی-میدان مولوی-طبقه فوقانی مطب دکترمرادی فر

دفتر اسناد رسمی ۱۵۵ صحنه

نادر شایانی

۳۲۳۰۳۳۱

کرمانشاه - صحنه - کرمانشاه- صحنه- م امام- جنب بانک کشاورزی

دفتر اسناد رسمی ۱۶۰ صحنه

مهدی قربانی

۳۲۲۴۵۷۹

کرمانشاه - صحنه - $ صحنه- ابتدای خ شهید رستمی- روبروی اداره پست

دفتر اسناد رسمی ۱۶۴ صحنه

علی اشرف عباسی سرارودی

۴۷۲۲۲۰۹

کرمانشاه - صحنه - کرمانشاه- چهارراه میان راهان بخش دینور_صحنه

دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ صحنه

منیره عزیزی ینگیجه

۴۷۲۲۰۰۴

کرمانشاه - صحنه - کرمانشاه- صحنه- بخش دینور- میانراهان- جنب بانک کشاورزی

دفاتر اسناد رسمی قصرشیرین

دفتر اسناد رسمی ۱۳ قصر شیرین

سیروس باقری

۴۲۲۵۲۱۰-۰۸۳۵

۰۹۱۸۳۳۴۰۲۲۰

کرمانشاه - قصرشیرین - بلوار راه کربلا - روبروی بانک صادرات جنب غذاخوری مهدی (عج)

دفتر اسناد رسمی ۶۶ قصر شیرین

تیمور محمدی

۸۳۵۴۲۲۳۱۶۳

کرمانشاه - قصرشیرین - قصرشیرین- بلوار کربلا- روبروی پارک شاهد- جنب رستوران زاگرس

دفاتر اسناد رسمی گهواره (کرند)

دفتر اسناد رسمی۴۲گهواره(کرند)

شیردل حیاتی

۰۸۳۵۳۷۲۳۴۵۲

کرند غرب خیابان ولیعصر کوچه شهید شیرزادی

دفتر اسناد رسمی۱۴۱گهواره(کرند)

حسن نوریان هاشم آبادی

۰۸۳۵۵۸۴۲۳۲۹

کرمانشاه - کرند - خیابان امام خمینی(ره) - جنب بانک کشاورزی گهواره

دفاتر اسناد رسمی کنگاور

دفتر اسناد رسمی ۱۶ کنگاور

احمدرضا خمیس آبادی

۸۳۷۲۲۲۲۷۳۵

کرمانشاه - کنگاور - خ امام- ط دوم- پاساژ افشارپور- جنب بانک تجارت

دفتر اسناد رسمی ۴۹ کنگاور

غلامعلی شورچه

۸۳۷۲۲۳۰۱۶۵

۸۳۷۲۲۲۱۱۶۷

کرمانشاه - کنگاور - سه راهی همدان بلوار قلیو ند

دفتر اسناد رسمی ۷۴ کنگاور

بهزاد باهنر

۸۳۷۲۲۳۱۵۶۹

کرمانشاه - کنگاور - میدان آزادی - ساختمان پزشکان برادران رحمت آباد ی

دفتر اسناد رسمی ۷۵ کنگاور

جعفر هزارخانی

۲۲۲۹۵۸۰

کرمانشاه - کنگاور - کنگاور میدان امام خمینی خ شهید مطهری (فش)

دفتر اسناد رسمی ۸۱ کنگاور

علی اشرف رضائی گلدسته

۲۲۲۷۶۲۴

کرمانشاه - کنگاور - کنگاور- سه راه همدان

دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کنگاور

پرویز سلیمانی جاوید

۸۳۷۲۲۳۶۸۴۴

کرمانشاه - کنگاور - کنگاور-میدان آیت اله عراقی

دفتر اسناد رسمی ۱۱۹ کنگاور

روح اله طاهرآبادی

۸۳۷۲۲۳۶۸۶۱

کرمانشاه - کنگاور - بلوار انقلاب-روبروی فرمانداری-جنب موسسه انصار

دفتر اسناد رسمی ۱۳۳ کنگاور

عباداله سرومیرزایی

۲۲۲۵۴۲۳

۲۲۳۶۰۴۱

کرمانشاه - کنگاور - سه راهی کارخانه- روبروی کارخانه یخ

دفتر اسناد رسمی ۱۵۳ کنگاور

ثریا کلهر

۰۸۳۷۲۲۲۱۳۶۱

کرمانشاه - کنگاور - میدان عراقی - ابتدای خیابان شهدا

دفاتر اسناد رسمی گیلانغرب

دفتر اسناد رسمی ۴۰ گیلانغرب

بهروز همراه دوست

۸۳۵۳۲۲۵۱۹۰

کرمانشاه - گیلانغرب - خیابان اصلی -روبروی ساختمان قدیم ثبت احوال

دفتر اسناد رسمی ۷۷ گیلانغرب

عادل عزیزخانی

۸۳۲۳۲۲۷۵۳۳

کرمانشاه - گیلانغرب - میدان توحید-خیابان مهمانسرای سابق - روبروی مسجد جامع-جنب آزمایشگاه دکتراحمدی

دفتر اسناد رسمی ۷۸ گیلانغرب

کورش حشمت پناه

۰۸۳۵۵۳۸۲۵۸۰

کرمانشاه - گیلانغرب - سرمست- خ اموزش و پرورش

دفاتر اسناد رسمی ماهیدشت

دفتر اسناد رسمی ۷۰ ماهیدشت

امیر هوشنگ رحمت پور

۰۸۳۲۴۶۲۲۵۹۰

۰۸۳۲۴۶۲۲۱۷۸

کرمانشاه - ماهیدشت - بلوار اصلی

دفاتر اسناد رسمی هرسین

دفتر اسناد رسمی ۱۵ هرسین

فرزاد شهبازی

۳۲۲۵۴۴۷-۰۸۳۲

کرمانشاه - هرسین - خ امام سرپل رودخانه روبروی بازارشهرداری

دفتر اسناد رسمی ۵۰ هرسین

یدالله محمدخانی

۱۱۲۱-۰۸۳۲۳۲۲

کرمانشاه - هرسین - خ امام خمینی (ره) -جنب لوازم خانگی حاج سعید ساسان پور

دفتر اسناد رسمی ۸۵ هرسین

بابک محبی

۸۳۲۳۷۲۳۶۰۳

کرمانشاه - هرسین - بیستون- بلوار امام- کوچه حافظ-

دفتر اسناد رسمی ۸۷ هرسین

کورش رحمتی نصر

۳۲۳۲۹۰۵

کرمانشاه - هرسین - هرسین- خ امام- سرپل رودخانه- جنب رودخانه- طبقه فوقانی رویا فیلم

دفتر اسناد رسمی ۹۱ هرسین

فریبرز جلیلیان

۳۲۲۹۱۴۰

کرمانشاه - هرسین - کرمانشاه- هرسین- م آزادی- خ پارک شهر- ضلع غربی

دفتر اسناد رسمی ۱۶۲ هرسین

محمد حسن حاتمی یادگاری

 

کرمانشاه – هرسین- میدان جمهوری اسلامی اول بلوار سپاه

بازدید 6288 بار