دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

اقدامات اخذ رونوشت ازدواج

اقدامات اخذ رونوشت ازدواج

 

۱- مراجعه حضوري ذينفع سند ازدواج ( زوج يا زوجه ) با در دست داشتن اصل شناسنامه به دفترخانه اي که واقعه عقد در آن به ثبت رسيده و تحويل درخواست کتبي صدور رونوشت به دفترخانه

۲- مراجعه حضوري وکيل رسمي ذينفع سند ازدواج ( زوج يا زوجه ) با در دست داشتن اصل وفتوکپي برابر با اصل وکالتنامه رسمي  ( وکالتنامه بايد در يکي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد )  که در آن وکالت براي صدور رونوشت به وکيل داده شده باشد و مدرک شناسائي وکيل و شماره ثبت و تاريخ ازدواج به دفترخانه اي که در آن واقعه عقد به ثبت رسيده باشد .

 

بازدید 7649 بار