دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

آزمایشگاههای کرمانشاه

اسامی آزمایشگاه های مجاز

 

اسامی آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایشات ازدواجی دفترخانه ها

 

1- میدان حافظیه آزمایشگاه استخدامی ازدواجی

 

2- فرهنگیان فاز دو ایستگاه 3 مقابل پارک کوثر

 

* فیش واریزی جهت انجام آزمایشات ( برای هردو نفر زوجین ) :

مبلغ (یکصد وسی و شش هزارو هفتصد تومان) بشماره حساب 0212121110003

نزد بانک صادرات -بنام درآمدهای بهداشتی مرکزبهداشت کرمانشاه

 

* ساعت انجام آزمایشات از روز شنبه تا چهارشنبه  :  8  الی 30 /09  صبح

* روز پنجشنبه : 8 الی 00 /09  صبح

 

* خوردن صبحانه قبل از انجام آزمایشات ازدواجی بلامانع است

 

* اعتبار جواب آزمایشات از تاریخ انجام شدن در آزمایشگاه یک ماه می باشد

 

* تا اطلاع کامل از سالم بودن جواب آزمایشات و رسیدن آن به دفترخانه اکیدا از تدارک و برنامه ریزی جهت انجام عقد ازدواج خودداری نمایید

 

* پنج روز قبل از انجام آزمایشات هیچگونه دارویی مصرف ننمایید .

بازدید 7219 بار