دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

مدارك ازدواج و معرفي به آزمايشگاه

مدارک ازدواج برای معرفی به آزمایشکاه

 

آقای داماد :

۱- اصل شناسنامه و يكبرگ فتوكپي از صفحه اول تا سوم

۲ - اصل كارت ملي و يكبرگ فتوكپي از دو طرف آن

۳- عكس ۴ * ۳ يك قطعه ( جديد )

۴- در صورتي كه سابقه ازدواج قبلي داريد مدارك مستند ارائه شود


--------------------------------------------------------------------------------


عروس خانم :

 

۱- اصل شناسنامه و يكبرگ فتوكپي از صحفه اول تا سوم

۲- اصل كارت ملي و يكبرگ فتوكپي از دو طرف آن

۳- عكس ۴ * ۳ يك قطعه ( جديد )

۴- اصل شناسنامه وکارت ملی پدر ويكبرگ فتوكپي صفحه اول آنها و در صورت فوت پدر اصل وفتوكپي گواهي فوت

۵ - در صورتي كه زوجه (عروس) سابقه ازدواج قبلي دارد بجاي بند ۴ اصل طلاقنامه همسر قبلي ارائه شود

 

* با آرزوي خوشبختي و موفقيت شما در زندگي مشترك *

 

بازدید 6086 بار