دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

تذکرات

 تذکرات قبل از عقد ازدواج

 

                                                                                                                      بنام پیوند دهنده قلبها

ضمن عرض سلام و تبریک وآرزوی خوشبختی شما

برای اجرای مراسم عقد ،زمان اعلام شده برای جنابعالی در نظر گرفته شده است . لطفا یک ربع قبل از ساعت مقرر ( عروس خانم و آقا داماد و پدر عروس خانم ) در دفترخانه حضور یابند . در صورت تاخیر در حضور و یا تکمیل نشدن مدارک ذیل حداکثر تا 2 روز قبل از روز عقد ، برنامه شما به روز دیگری موکول و مسئولیت انجام نشدن عقد با خود شما خواهد بود و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهید داشت .

مدارک تکمیل پرونده :

1 - اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین و پدر زوجه ( در صورت فوت پدر زوجه ، ارائه اصل گواهی فوت الزامیست ) .

2 - در صورتیکه زوجه سابقه ازدواج قبلی دارد اصل سند طلاقنامه به دفترخانه ارائه شود .

3 - جواب آزمایشات سالم و بدون ایراد زوجین و جواب کلاس مشاوره و مهر واکسن کزاز زوجه

4 - برگ تکمیل شده پیش نویس سند ( بدون لاک و قلم خوردگی )

5 - فیش واریزی به حساب ثبت احوال ( پنج هزار تومانی )

6 - برگ ثبت نام در سامانه ثنا ( عروس و داماد )

* توجه *

حداکثر نفرات همراه زوجین در روز عقد 6 نفر میباشد .  از همراه آوردن اطفال اکیدآ خودداری نمائید . 

رعایت حجاب و شئونات اسلامی در زمان عقد الزامیست .  ورود افراد بدون ماسک ممنوع می باشد.

بازدید 3988 بار